Rok 1982. 12-letni palestyński uchodźca zgłasza się do pilnowania izraelskiego jeńca. Wkrótce rodzi się między nimi przyjaźń.