plakat filmu Młody Mesjasz

Młody Mesjasz

The Young Messiah
1 godz. 51 min.
Opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie pytanie: kim jestem?