Zwiastun nr 1 2002

produkcja

USA

Efektywny, komiczny i dynamiczny zapis filmowy trasy koncertowej Martina Lawrence'a i towarzyszących mu innych występów komika.