Nasz brat idiota

Our Idiot Brother
1h 30m
Po opuszczeniu więzienia Ned pomieszkuje u trzech sióstr. Mimo szczerych intencji mężczyzna wprowadza w ich życie duże zamieszanie.