plakat filmu Ostatnie słowo

Ostatnie słowo

The Last Word
1 godz. 48 min.
Businesswoman Harriet zostaje zmuszona do przejścia na emeryturę. Nie godząc się z brakiem kontroli nad wszystkim wokoło, zatrudnia młodą dziennikarkę, by jeszcze za życia starszej kobiety napisała jej nekrolog.