Pod mroczną górą

Black Mountain Side
1h 39m
Grupa archeologów, pracując na stanowisku z dala od jakiejkolwiek cywilizacji, uwalnia niebezpiecznego dla ludzkości wirusa.