PolyLove

59 min.
Dokument przedstawia pojęcie poligamii, a także zmiany zachodzące w społeczeństwie kanadyjskim.