Prywatny wszechświat

Soukromý vesmír
1h 23m
Dokument opisuje na przykładzie życia Petra i Jeny czeskie realia na przestrzeni ostatnich 40 lat.