Terror: Dzień hańby

The Terror: Infamy
44 min.
Po ataku na Pearl Harbor Amerykanie japońskiego pochodzenia zostają internowani. Wśród jednej z odizolowanych społeczności dochodzi do tajemniczych zgonów.