Zwiastun nr 1 2017

produkcja

Po 10 latach Victor Crowley zostaje przypadkowo wskrzeszony i ponownie zabija.