Krakowski Festiwal Filmowy

Złoty Krakowski Lajkonik

Grand Prix w konkursie ogólnopolskim

Srebrny Krakowski Lajkonik

Zdobywca

Zdobywca II

Zdobywca III

wygrane

Dyplom honorowy w konkursie ogólnopolskim

Zdobywca

Nagroda Specjalna w konkursie ogólnopolskim

Nagroda im. Macieja Szumowskiego ufundowana przez Kino Polska i Aster

Nagroda Kodaka: 10 rolek taśmy

Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich za najlepszy montaż

Nagroda Prezesa TVP S.A.

Nagroda Prezesa TVP SA dla autora najlepszych zdjęć w filmie dokumentalnym

Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Złoty Smok

Grand Prix w konkursie międzynarodowym

Srebrny Smok

Zdobywca

Zdobywca II

Zdobywca III

wygrane
  • Jeden dzień w PRL
    Z pomocą aktów urzędowych, skarg, donosów i relacji milicjantów oraz kronik filmowych w tle opisany jest jeden dzień polskiej rzeczywistości demokracji ludowej.

Nagroda Specjalna w konkursie międzynarodowym

Nagroda Prix UIP - Kraków

Nagroda FIPRESCI (Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych)

Nagroda Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych (FICC) - Don Kichot

Nagroda Jury Studenckiego

Zdobywca

Zdobywca II

Zdobywca III