Lubuskie Lato Filmowe Kinematografie Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Data wręczenia nagród: 6 września

Złote Grono

Najlepszy film

Najlepszy film krótkometrażowy

wygrane

Najlepszy film dokumentalny

Srebrne Grono

Najlepszy film

Najlepszy film dokumentalny

Najlepszy film krótkometrażowy

wygrane

Brązowe Grono

Najlepszy film

Najlepszy film dokumentalny

Najlepszy film krótkometrażowy

wygrane

Wyróżnienie

Dla filmu pełnometrażowego

wygrane

Dla filmu krótkometrażowego

Dla filmu dokumentalnego

wygrane

Nagroda Organizatorów im. Juliusza Burskiego

Najlepszy film

Nagroda Specjalna

Wybitna kreacja aktorska

wygrane