Piotr i Paweł

Peter and Paul

1981 3 godz. 10 min.
7,2 69
ocen
7,2 10 69
189
chce zobaczyć
{"type":"film","id":8615,"links":[{"id":"filmWhereToWatchTv","href":"/film/Peter+and+Paul-1981-8615/tv","text":"W TV"}]}
powrót do forum filmu Piotr i Paweł
 • użytkownik usunięty

  Saul(44-letni wówczas ANTHONY HOPKINS)to obywatel rzymski,żydowskiego pochodzenia,urodzony na początku ery chrześcijańskiej w Tarsie,w Azji Mniejszej.Miejsce urodzenia,jak i staranne wykształcenie zdobyte w Jerozolimie u największego rabina tamtych czasów,Gamaliela(w tej roli puertorykański aktor JOSE FERRER),wpłynęły znacznie na kształtowanie jego osobowości i wiary.
  Zdobyte uznanie,autorytet,szacunek umożliwiły mu błyskawiczną karierę.Podobnie jak kapłani i uczeni w Piśmie,uważał Jezusa za blużniercę.Blużniercami w jego oczach byli także Jego naśladowcy -pierwsi chrześcijanie.Jak nakazywało prawo i tradycja,wierzył w Boga i za swój święty obowiązek uważał wytępienie ich.
  I oto nagle, ten walczący na śmierć i życie zapaleniec zostaje nawrócony! Pełne wyrzutu pytanie zmartchwywstałego Jezusa wypowiedziane pod Damaszkiem:"Saulu,Saulu,czemu mnie prześladujesz?"-trafiło go w samo serce.
  "Ja jestem Jezus,którego ty prześladujesz!"-jakże przeszywające duszę Saula stwierdzenie.Dotychczasowy system wartości,motywacja legły w gruzach.
  I co słyszymy dalej? "Po to ci się ukazałem,aby cie ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy,w których mnie widziałeś...posyłam cię do ludu,aby otworzyć ich oczy,odwrócić od ciemności do światłości...,aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę we mnie.
  Saul,a właściwie teraz już PAWEŁ,podjął wyzwanie.Prześladowca Jezusa został największym misjonarzem wszech czasów.Z prześladowcy wyznawców Jezusa,sam stał się jednym z prześladowanych.Odbył trzy podróże misyjne zakładając chrześcijańskie zbory w Azji i Europie.Wiele ksiąg Nowego Testamentu jest jego autorstwa.
  Tymoteusza(CLIVE ARRINDELL) poznajemy jako młodego chłopaka,którego ojciec był Grekiem.Jego matka i babka były chrześcijankami.Tymoteusz często towarzyszył Pawłowi podczas głoszenia Dobrej Nowiny.Uczniowie Jezusa Piotr(ROBERT FOXWORTH) i Jan(grecki aktor YANNIS VOGLIS) zostali aresztowani podczas głoszenia Ewangelii w żydowskiej świątyni w Jerozolimie,a następnie wtrąceni do więzienia.Po uwolnieniu z więzienia postawieni zostali przed Radą,która zabroniła im opowiadać o Jezusie.Oni natomiast z narażeniem życia przeciwstawili się temu zakazowi.
  Barnaba(HERBERT LOM) to nawrócony na chrześcijaństwo Żyd.Bliski współpracownik,towarzysz pierwszej podróży misyjnej apostoła Pawła.Przełożony chrześcijańskiego zboru w Antiochii.Sylas(JOHN RHYS-DAVIES) i Paweł znależli się w więzieniu w Filipii,ponieważ wszędzie,gdzie tylko to było możliwe,opowiadali o Jezusie.Śpiewali Bogu pieśni i hymny pochwalne nawet w więzieniu.Po trzęsieniu ziemi,które otworzyło bramy więzienia,nie uciekli i dzięki temu mieli możliwość złożyć świadectwo swojej wiary przełożonemu więzienia,który dołączył do grona chrześcijan.Apostołowie byli przywódcami nowo powstałych zborów chrześcijańskich.Większość z nich była uczniami Jezusa, m.in. Marek(DAVID GWILLIM),Łukasz(JON FINCH),Ananiasz(EMRYS JAMES),Jakub(DENIS LILL) .Podróżowali po wielu państwach głosząc Dobrą Nowinę o zmartchwywstaniu Jezusa.Ze względu na swoją wiarę byli prześladowani,więzieni,mordowani.
  Angielski reżyser Robert Day zaproponował widzom wierną ekranizację Dziejów Apostolskich,do czego przyczynił się również scenarzysta Christopher Knopf.Zdjęcia kręcono w Grecji,a realizację filmu zakończono dokładnie 12 kwietnia 1981 roku.Włoski projektant kostiumów Vittorio Nino Novarese,który wcześniej pracował przy filmie "Kleopatra"(1963) z Elizabeth Taylor,zdobył nominację do nagrody Emmy(odpowiednik telewizyjnego Oscara).Natomiast laureatem tej nagrody okazali się odpowiedzialni za wygląd biblijnych bohaterów-aktorów: Albert Jeyte i Jim Kail.