Grigori Roshal

Przyznano mu następujące tytuły honorowe:
- 1934 r. - Zasłużony Działacz Sztuki RFSRR;
- 1959 r. - Artysta Ludowy RFSRR;
- 1967 r. - Artysta Ludowy ZSRR.
Zmarł w Moskwie (ZSRR, obecnie Rosja) i tam go pochowano na Cmentarzu Kuncewskim.