Jacek Mydlarski

W 1982 roku ukończył Państwowę Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku (Polska).
W 2006 roku został uhonorowany odznaką "Zasłużony dla kultury polskiej".