Kikuko Inoue

[{"id":20,"name":"voices","above5p":true,"career":{"name":"aktorka dubbingowa"},"ranking":{"name":"Ról głosowych","link":"/person/ajax/roles/49124/20","url":"/ranking/person/voices"},"rating":{"count":188,"rate":8.851063829787234,"desc":"ocen","profession":"gry aktorskiej"}},{"id":22,"name":"guest","above5p":false,"career":{"name":"gościnnie"},"ranking":{"name":"Występów gościnnych","link":"/person/ajax/roles/49124/22","url":"/ranking/person/guest"},"rating":{"count":9,"rate":7.666666666666667,"desc":"ocen","profession":"gry aktorskiej"}},{"id":6,"name":"actors","above5p":false,"career":{"name":"aktorka"},"ranking":{"name":"Ról aktorskich","link":"/person/ajax/roles/49124/6","url":"/ranking/person/actors/female"},"rating":{"count":2,"rate":9,"desc":"oceny","profession":"gry aktorskiej"}},{"id":4,"name":"music","above5p":false,"career":{"name":"kompozytorka"},"ranking":{"name":"Muzyki","link":"/person/ajax/roles/49124/4","url":"/ranking/person/music"},"rating":{"count":2,"rate":8,"desc":"oceny","profession":"muzyki"}}]
8,9
188 ocen gry aktorskiej
powrót do forum osoby Kikuko Inoue