Marian Marek Drozdowski

W 2006 roku został odznaczony Medalem im. króla Stanisława Augusta.