Stjepan Zaninović

Zmarł w Belgradzie (Jugosławia, obecnie Serbia).