W Biblii idea wolności przewija się nieustannym refrenem.
 Biblia o wolności: 

Księga Wyjścia opowiada o wyzwoleniu Izraelitów z niewoli egipskiej. Tak zresztą rozpoczyna się prezentacja Dekalogu: Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli (Księga Wyjścia czyli II Księga Mojżeszowa 20,2 - stamtąd właśnie czerpiemy 10 Przykazań). 
Księga Sędziów opisuje walki Izraela o wyzwolenie spod jarzma najeźdźców, nękających osadników w Ziemi Obiecanej. 
Jezus Chrystus cytując Proroka Izajasza proklamuje wyzwolenie jeńców i wolność uwięzionych (Ewangelia św. Łukasza 4,18). 
Św. Paweł czyni z Listu do Galatów wielką kartę wolności chrześcijańskiej: Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności (List do Galatów 4,13).
{ "votes": { "last": 1631620326000, "films": 187, "serials": 28, "games": 0, "tvshows": 0, "roleCount": 0 }, "w2s": { "last": 1631620396000, "films": 0, "serials": 0, "games": 0, "tvshows": 0 }, "favorite": { "last": 0, "films": 89, "serials": 17, "games": 0, "tvshows": 0, "people": 296 } }

FILMOWE DNA

0
oceny
0
ulubionych
0
chce zobaczyć
0
oceny ludzi kina
  • ?