Robert Zemeckis Dwa oblicza

Jakub Popielecki wybiera najgorsze i najlepsze filmy twórcy "Forresta Gumpa" i "Powrotu do przyszłości".