Szczegół Film Szczegół 2011

gatunek

produkcja

Śmierć w XIX-wiecznym zakładzie fotograficznym.