Propozycja

The Proposition
1 godz. 44 min.
Kiedy bracia Charlie i Mike Burns zostają schwytani przez policję, kapitan Stanley składa starszemu z nich propozycję.