Dokument multimedialnej artystki będący przemyśleniami nad jej związkiem z ukochanym terrierem.

Fragment nr 2 (polski) 2015

produkcja

obsada

Dokument multimedialnej artystki będący przemyśleniami nad jej związkiem z ukochanym terrierem.