Popeerelowska bieda w Polsce zmusza Zygę do jumy – szabrowania wyrobów luksusowych za zachodnią granicą.