Gimnazjaliści Felix, Net i Nika przeżywają podczas wakacji podróż w czasie, podczas której spotyka ich wiele trudności i niebezpieczeństw.