Odziedziczony totem dostarcza Mari McCabe mocy zwierząt, takich jak szybkość czy zwinność. Dzięki nowym siłom kobieta zwalcza przestępczość.