Annabelle: Narodziny zła

Annabelle: Creation
1h 49m
Lalkarz wraz z żoną przyjmują pod swój dach zakonnicę i dziewczynki z zamkniętego sierocińca.