After 2

After We Collided
1h 45m
Aby zapomnieć o Hardinie, Tessa rzuca się w wir pracy. Chłopak nie zamierza się jednak poddać.