plakat filmu Heaven in Hell
Czy kobieta po czterdziestce zasługuje na miłość…? Czy ma prawo dać się ponieść namiętności…?