Aby zapewnić byt ciężarnej żonie, Dodge Maynard decyduje się wziąć udział w niebezpiecznej grze.