Przy Planty 7/9

1 godz. 26 min.
Działacz społeczny Bogdan Białek usiłuje poprawić relacje polsko-żydowskie, na których cieniem kładzie się pogrom kielecki z 1946 roku.