plakat filmu Żona

Żona

The Wife
1 godz. 40 min.
Podróż do Szwecji po odbiór nagrody Nobla staje się dla pisarza i jego żony pretekstem do spojrzenia wstecz na ich wspólne życie.