11 września: W prezydenckim centrum dowodzenia

9/11: Inside the President's War Room
1 godz. 30 min.
Przeżyj wydarzenia z 11 września 2001 r. z perspektywy prezydenta Busha i jego najbliższych doradców, którzy osobiście opowiadają o krytycznych godzinach i kluczowych decyzjach tego historycznego dnia.