Trwa oblężenie Troi przez Achajów. Armia Atlantydy na czele z Arkantosem udaje się na miejsce konfliktu, by pomóc atakującym zdobyć miasto.