1
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,72 10 5 673 oceny
gatunekRTS
2
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,67 10 14 272 oceny
gatunekRTS
3
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,63 10 15 435 ocen
gatunekRTS
4
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7369363.2.jpg
8,60 10 9 188 ocen
gatunekRTS
5
https://fwcdn.pl/fpo/29/24/612924/7502542.2.jpg
8,59 10 3 063 oceny
gatunekRTS
6
https://fwcdn.pl/fpo/29/25/612925/7704289_1.2.jpg
8,51 10 1 412 ocen
gatunekRTS
7
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092_1.2.jpg
8,50 10 7 108 ocen
gatunekRTS
8
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,44 10 9 468 ocen
gatunekRTS
9
https://fwcdn.pl/fpo/82/44/608244/7685736_1.2.jpg
8,38 10 2 691 ocen
gatunekRTS
10
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/614099/7712543.2.jpg
8,38 10 2 645 ocen
gatunekRTS
11
https://fwcdn.pl/fpo/82/43/608243/7686186_1.2.jpg
8,36 10 2 136 ocen
gatunekRTS
12
https://fwcdn.pl/fpo/60/63/616063/7714445.2.jpg
8,33 10 1 141 ocen
gatunekRTS
13
https://fwcdn.pl/fpo/00/60/610060/7357612.2.jpg
8,31 10 1 124 oceny
gatunekRTS
14
https://fwcdn.pl/fpo/00/59/610059/7629387_1.2.jpg
8,30 10 2 792 oceny
gatunekRTS
15
https://fwcdn.pl/fpo/28/49/612849/7363451.2.jpg
8,29 10 6 522 oceny
gatunekRTS / Turowa
16
https://fwcdn.pl/fpo/23/09/612309/7369213.2.jpg

Stronghold: Crusader

8,26 10 7 050 ocen
gatunekRTS
17
https://fwcdn.pl/fpo/10/71/611071/7802340.2.jpg
8,25 10 2 829 ocen
gatunekRTS
18
https://fwcdn.pl/fpo/88/77/608877/7351034_1.2.jpg
8,23 10 4 258 ocen
gatunekRTS / Turowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/15/18/611518/7361592.2.jpg
20
https://fwcdn.pl/fpo/87/33/608733/7351008_1.2.jpg

Company of Heroes

8,19 10 2 616 ocen
gatunekRTS
21
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/615868/7378179.2.jpg
8,19 10 223 oceny
gatunekRTS
22
https://fwcdn.pl/fpo/13/38/611338/7554011.2.jpg

Stronghold

8,18 10 6 136 ocen
gatunekRTS
23
https://fwcdn.pl/fpo/01/73/610173/7557849_1.2.jpg

Die Siedler II

8,16 10 1 941 ocen
gatunekRTS
24
https://fwcdn.pl/fpo/00/62/610062/7354008_2.2.jpg
8,14 10 3 469 ocen
gatunekRTS
25
https://fwcdn.pl/fpo/17/54/611754/7358791.2.jpg

Medieval II: Total War - Kingdoms

8,11 10 1 457 ocen
gatunekRTS / Turowa
26
https://fwcdn.pl/fpo/11/79/611179/7373112.2.jpg
8,11 10 1 702 oceny
gatunekRTS
27
https://fwcdn.pl/fpo/86/11/608611/7615885_1.2.jpg
8,04 10 2 836 ocen
gatunekRTS
28
https://fwcdn.pl/fpo/93/88/609388/7359807_1.2.jpg
8,04 10 2 099 ocen
gatunekRTS / Turowa
29
https://fwcdn.pl/fpo/43/67/614367/7371801_2.2.jpg
8,03 10 457 ocen
gatunekRTS
30
https://fwcdn.pl/fpo/69/03/606903/7348303_1.2.jpg

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth

8,02 10 3 985 ocen
gatunekRTS
31
https://fwcdn.pl/fpo/69/08/606908/7348309_1.2.jpg

The Lord of the Rings: The Battle for Middle Earth II – The Rise of the Witch-King

8,01 10 1 970 ocen
gatunekRTS
32
https://fwcdn.pl/fpo/52/32/615232/7372726.2.jpg

Company of Heroes: Opposing Fronts

8,00 10 680 ocen
gatunekRTS
33
https://fwcdn.pl/fpo/16/57/611657/7654337_1.2.jpg
34
https://fwcdn.pl/fpo/69/07/606907/7666671.2.jpg

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth II

7,98 10 4 274 oceny
gatunekRTS
35
https://fwcdn.pl/fpo/99/40/609940/7533495_1.2.jpg
7,97 10 1 302 oceny
gatunekRTS
36
https://fwcdn.pl/fpo/21/87/612187/7372584.2.jpg
37
https://fwcdn.pl/fpo/33/11/783311/7795950_1.2.jpg
7,91 10 345 ocen
gatunekRTS / Turowa
38
https://fwcdn.pl/fpo/12/79/641279/7434245.2.jpg

Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai

7,91 10 531 ocen
gatunekRTS / Turowa
39
https://fwcdn.pl/fpo/26/58/612658/7730582.2.jpg
7,91 10 1 338 ocen
gatunekRTS / Turowa
40
https://fwcdn.pl/fpo/16/21/611621/7698043_1.2.jpg

Pharaoh

7,87 10 2 330 ocen
gatunekRTS
41
https://fwcdn.pl/fpo/11/16/611116/7357174.2.jpg
7,87 10 525 ocen
gatunekRTS
42
https://fwcdn.pl/fpo/00/93/620093/7378875_1.2.jpg
7,86 10 515 ocen
gatunekRTS
43
https://fwcdn.pl/fpo/16/56/611656/7724323.2.jpg

Die Siedler

7,83 10 903 oceny
gatunekRTS
44
https://fwcdn.pl/fpo/19/51/611951/7576667_1.2.jpg
7,82 10 510 ocen
gatunekRTS
45
https://fwcdn.pl/fpo/11/78/611178/7470881_1.2.jpg
7,82 10 760 ocen
gatunekRTS
46
https://fwcdn.pl/fpo/84/20/608420/7607107.2.jpg
7,80 10 1 227 ocen
gatunekRTS / Turowa
47
https://fwcdn.pl/fpo/33/89/613389/7580986_1.2.jpg

Majesty: The Fantasy Kingdom Sim

7,78 10 796 ocen
gatunekRTS
48
https://fwcdn.pl/fpo/48/80/614880/7368407.2.jpg

SpellForce: Shadow of the Phoenix

7,78 10 594 oceny
gatunekRPG / RTS
49
https://fwcdn.pl/fpo/42/95/704295/7648550.2.jpg
7,76 10 333 oceny
gatunekRTS
50
https://fwcdn.pl/fpo/48/79/614879/7368406.2.jpg

SpellForce: The Breath of Winter

7,75 10 549 ocen
gatunekRPG / RTS
51
https://fwcdn.pl/fpo/12/73/611273/7358662_1.2.jpg
7,75 10 989 ocen
gatunekRTS
52
https://fwcdn.pl/fpo/19/53/611953/7360520.2.jpg
7,74 10 326 ocen
gatunekRTS
53
https://fwcdn.pl/fpo/19/36/611936/7365554.2.jpg
54
https://fwcdn.pl/fpo/19/96/611996/7724317.2.jpg

Die Siedler III

7,73 10 2 552 oceny
gatunekRTS
55
https://fwcdn.pl/fpo/23/94/612394/7375814.2.jpg
7,72 10 443 oceny
gatunekRTS
56
https://fwcdn.pl/fpo/86/72/738672/7684608_1.2.jpg
7,70 10 108 ocen
gatunekRTS
57
https://fwcdn.pl/fpo/51/40/665140/7870606_1.2.jpg
7,69 10 845 ocen
gatunekRTS / Turowa
58
https://fwcdn.pl/fpo/12/69/611269/7358537.2.jpg

Spellforce: The Order of Dawn

7,68 10 2 028 ocen
gatunekRPG / RTS
59
https://fwcdn.pl/fpo/14/67/611467/7361596.2.jpg
7,67 10 1 622 oceny
gatunekRTS
60
https://fwcdn.pl/fpo/99/52/609952/7353334.2.jpg

Cossacks: Back to War

7,65 10 588 ocen
gatunekRTS
61
https://fwcdn.pl/fpo/23/39/612339/7361382.2.jpg
7,65 10 1 149 ocen
gatunekRTS / Turowa
62
https://fwcdn.pl/fpo/19/07/611907/7384887.2.jpg
7,64 10 3 590 ocen
gatunekRTS
63
https://fwcdn.pl/fpo/29/20/622920/7384963.2.jpg
64
https://fwcdn.pl/fpo/30/76/613076/7387576.2.jpg
7,63 10 765 ocen
gatunekRTS
65
https://fwcdn.pl/fpo/15/17/611517/7361598_1.2.jpg
66
https://fwcdn.pl/fpo/10/90/611090/7355284.2.jpg
7,62 10 219 ocen
gatunekRTS
67
https://fwcdn.pl/fpo/33/40/733340/7735795_1.2.jpg
7,62 10 604 oceny
gatunekRTS / Turowa
68
https://fwcdn.pl/fpo/99/51/609951/7358828_2.2.jpg

Cossacks: Art of War

7,61 10 624 oceny
gatunekRTS
69
https://fwcdn.pl/fpo/17/52/611752/7358788.2.jpg
7,61 10 2 243 oceny
gatunekRTS / Turowa
70
https://fwcdn.pl/fpo/68/26/606826/7348209_1.2.jpg
7,61 10 5 312 ocen
gatunekRTS
71
https://fwcdn.pl/fpo/36/97/613697/7534733_1.2.jpg
7,61 10 673 oceny
gatunekRTS
72
https://fwcdn.pl/fpo/76/34/747634/7699930_1.2.jpg
7,60 10 569 ocen
gatunekRTS
73
https://fwcdn.pl/fpo/26/59/612659/7370462.2.jpg
7,59 10 565 ocen
gatunekRTS
74
https://fwcdn.pl/fpo/99/43/609943/7708312.2.jpg

Cossacks: European Wars

7,59 10 1 705 ocen
gatunekRTS
75
https://fwcdn.pl/fpo/93/18/659318/7636359.2.jpg
7,58 10 1 675 ocen
gatunekRTS / Turowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/26/26/612626/7633435_1.2.jpg

Die Siedler: Aufstieg eines Königreichs - Reich des Ostens

7,58 10 217 ocen
gatunekRTS
77
https://fwcdn.pl/fpo/17/55/611755/7688560.2.jpg

Tzar: The Burden of the Crown

7,57 10 1 540 ocen
gatunekRTS
78
https://fwcdn.pl/fpo/53/39/615339/7369024.2.jpg
7,56 10 848 ocen
gatunekRTS
79
https://fwcdn.pl/fpo/59/60/615960/7370799.2.jpg
7,56 10 507 ocen
gatunekRTS
80
https://fwcdn.pl/fpo/17/65/611765/7732605_1.2.jpg
7,55 10 395 ocen
gatunekRTS
81
https://fwcdn.pl/fpo/11/91/611191/7730578.2.jpg
7,54 10 724 oceny
gatunekRTS / Turowa
82
https://fwcdn.pl/fpo/26/27/612627/7601691_1.2.jpg

Die Siedler: Aufstieg eines Königreichs

7,53 10 598 ocen
gatunekRTS
83
https://fwcdn.pl/fpo/20/96/612096/7367729.2.jpg
84
https://fwcdn.pl/fpo/26/27/622627/7908552.2.jpg
7,51 10 1 112 ocen
gatunekRTS
85
https://fwcdn.pl/fpo/17/99/611799/7609763_1.2.jpg
7,49 10 721 ocen
gatunekRTS
86
https://fwcdn.pl/fpo/65/35/606535/7347836_1.2.jpg

Command & Conquer 3: Tiberium Wars

7,49 10 1 141 ocen
gatunekRTS
87
https://fwcdn.pl/fpo/68/45/716845/7742022_1.2.jpg
7,49 10 716 ocen
gatunekRTS
88
https://fwcdn.pl/fpo/13/42/711342/7620500.2.jpg
7,48 10 309 ocen
gatunekRTS
89
https://fwcdn.pl/fpo/51/25/615125/7376416.2.jpg

Company of Heroes: Tales of Valor

7,47 10 600 ocen
gatunekRTS
90
https://fwcdn.pl/fpo/88/69/608869/7537584_1.2.jpg
7,47 10 3 049 ocen
gatunekRTS
91
https://fwcdn.pl/fpo/53/25/615325/7558153_1.2.jpg
7,46 10 408 ocen
gatunekRTS
92
https://fwcdn.pl/fpo/16/95/611695/7358164.2.jpg

Stronghold: Crusader Extreme

7,46 10 1 297 ocen
gatunekRTS
93
https://fwcdn.pl/fpo/90/09/629009/7390760.2.jpg
7,44 10 173 oceny
gatunekRTS
94
https://fwcdn.pl/fpo/31/16/613116/7576669_1.2.jpg

Pharaoh Expansion: Cleopatra - Queen of the Nile

7,43 10 644 oceny
gatunekRTS
95
https://fwcdn.pl/fpo/42/50/654250/7498532.2.jpg
7,42 10 1 099 ocen
gatunekRTS
96
https://fwcdn.pl/fpo/15/23/611523/7724303.2.jpg

Die Siedler IV

7,39 10 1 418 ocen
gatunekRTS
97
https://fwcdn.pl/fpo/88/38/618838/7580987_1.2.jpg

Majesty: The Northern Expansion

7,37 10 220 ocen
gatunekRTS
98
https://fwcdn.pl/fpo/81/03/608103/7350728_1.2.jpg
99
https://fwcdn.pl/fpo/16/22/621622/7383597.2.jpg
7,35 10 121 ocen
gatunekRTS
100
https://fwcdn.pl/fpo/70/62/627062/7559332_1.2.jpg

7,33 10 2 194 oceny
gatunekRTS / Sieciowa
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
 • s - średnia ocena dla danego tytułu
 • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
 • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
 • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

  Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

  Pobierz aplikację Filmwebu!

  Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
  phones