1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,65 10 48 131 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,56 10 19 853 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,50 10 22 121 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,17 10 36 418 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,14 10 20 721 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,14 10 7 789 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

9,10 10 17 792 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,93 10 40 126 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,92 10 19 662 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,91 10 9 198 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,88 10 10 204 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,85 10 5 642 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,84 10 5 395 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,81 10 19 888 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,79 10 18 526 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,79 10 17 768 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,78 10 17 754 oceny społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,74 10 5 214 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,74 10 22 444 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945.2.jpg
8,74 10 6 580 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,73 10 4 198 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,71 10 22 282 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,67 10 5 588 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,67 10 5 483 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/7614266.2.jpg

8,66 10 24 202 oceny społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,66 10 34 671 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,66 10 8 232 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,65 10 9 783 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,65 10 13 644 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,63 10 15 763 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734.2.jpg
8,62 10 36 271 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,61 10 8 864 oceny społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,61 10 14 797 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,58 10 30 841 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,57 10 8 814 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
8,55 10 5 289 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,55 10 12 667 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,54 10 14 725 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,54 10 44 465 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,54 10 5 402 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,53 10 29 004 oceny społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,53 10 12 107 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,52 10 5 142 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,50 10 14 261 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/29/24/612924/7502542.2.jpg
8,50 10 2 853 oceny społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874.2.jpg
8,48 10 3 861 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,47 10 6 730 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 22 291 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/42/28/744228/7693714.2.jpg
8,44 10 2 345 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,44 10 2 473 oceny społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,42 10 9 525 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,41 10 13 883 oceny społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,41 10 3 742 oceny społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,41 10 9 026 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/21/82/662182/7823651.2.jpg
8,40 10 1 810 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,40 10 17 478 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 34 942 oceny społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/71/26/617126/7802307.2.jpg
8,40 10 1 023 oceny społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/24/76/612476/7607120.2.jpg

Baldur's Gate: Tales of the Sword Coast

8,39 10 3 604 oceny społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/35/37/643537/7526397.2.jpg
8,39 10 3 059 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385.2.jpg
8,38 10 1 812 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,37 10 20 482 oceny społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 9 405 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,36 10 23 196 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,36 10 7 842 oceny społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,36 10 4 692 oceny społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,35 10 21 538 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,35 10 3 537 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/43/32/744332/7776485.2.jpg
8,35 10 5 965 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/52/01/715201/7628117.2.jpg

Mass Effect 3: Citadel

8,34 10 1 246 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/29/25/612925/7704289.2.jpg
8,32 10 1 227 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,32 10 17 505 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,32 10 15 336 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,31 10 9 058 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/41/98/684198/7555599.2.jpg

Civilization V: Brave New World

8,30 10 2 014 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,30 10 9 029 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,29 10 8 510 ocen społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,29 10 17 090 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/82/44/608244/7685736.2.jpg
8,29 10 2 587 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,28 10 9 076 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/614099/7712543.2.jpg
8,28 10 2 588 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,28 10 9 872 oceny społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,27 10 9 196 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
85
https://fwcdn.pl/fpo/28/49/612849/7363451.2.jpg
8,26 10 6 160 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/82/43/608243/7686186.2.jpg
8,26 10 2 061 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/91/06/809106/7864748.2.jpg

Biohazard RE:2

8,25 10 1 891 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,25 10 9 751 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,24 10 2 747 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,24 10 24 382 oceny społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,23 10 23 209 ocen społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/00/59/610059/7629387.2.jpg
8,22 10 2 653 oceny społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/18/33/631833/7400807.2.jpg
8,22 10 2 094 oceny społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/23/09/612309/7369213.2.jpg

Stronghold: Crusader

8,22 10 6 470 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,22 10 11 866 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/61/23/616123/7657616.2.jpg
8,21 10 2 609 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/87/20/608720/7695903.2.jpg
8,21 10 3 083 oceny społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,20 10 18 018 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/88/77/608877/7351034.2.jpg
8,19 10 4 095 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,19 10 14 124 oceny społeczności
{"type":"videogame","ids":[678629,739050,739049,608442,608444,774078,608443,624440,608238,605965,608246,606440,609211,608597,606778,606064,631588,607014,606777,752225,607099,608125,605966,611180,605963,608109,605964,607268,608106,720567,608108,608245,608105,611264,608619,612489,611176,607549,608434,611222,608113,608439,612490,611122,612924,607743,607647,607023,744228,714510,608438,611120,606958,610063,662182,606340,608435,617126,612476,643537,715189,620533,631631,608432,688673,608441,608014,614756,744332,715201,612925,608589,606182,695571,684198,644019,608615,606342,608244,608124,614099,612048,608737,607269,612849,608243,809106,608437,692871,608445,612896,610059,631833,612309,608591,616123,608720,608601,608877,606066]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO