1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,61 10 58 087 ocen
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,54 10 25 579 ocen
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,48 10 27 869 ocen
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,22 10 14 689 ocen
gatunekTPP / Akcja
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,18 10 38 210 ocen
gatunekStrategia / Turowa
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,16 10 21 471 ocen
gatunekStrategia / Turowa
7
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,13 10 26 309 ocen
8
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

9,12 10 18 444 oceny
gatunekStrategia / Turowa
9
https://fwcdn.pl/fpo/24/30/832430/8101737.2.jpg
8,99 10 1 251 ocen
gatunekRPG
10
https://fwcdn.pl/fpo/26/24/10002624/7992191.2.jpg
8,97 10 926 ocen
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,95 10 15 611 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
12
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,94 10 9 533 oceny
gatunekRPG
13
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,93 10 20 499 ocen
gatunekRPG
14
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/8050762.2.jpg
8,93 10 11 675 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
15
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,89 10 5 936 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/40/09/784009/7990166.2.jpg
8,89 10 2 062 oceny
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,88 10 5 717 ocen
gatunekSkradanka / TPS
18
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,88 10 10 635 ocen
gatunekRPG / Turowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,86 10 46 608 ocen
gatunekTPP / Akcja
20
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,81 10 21 077 ocen
gatunekTPP / Akcja
21
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,81 10 19 726 ocen
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,80 10 5 753 oceny
23
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,79 10 19 107 ocen
gatunekRPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,78 10 4 408 ocen
gatunekRPG
25
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,77 10 19 368 ocen
gatunekPrzygodowa
26
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,74 10 23 609 ocen
gatunekRPG
27
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,72 10 5 662 oceny
gatunekRTS
28
https://fwcdn.pl/fpo/94/91/10019491/8075318.2.jpg
8,72 10 1 446 ocen
gatunekRPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,72 10 23 393 oceny
gatunekRPG
30
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,71 10 5 817 ocen
gatunekRPG
31
https://fwcdn.pl/fpo/26/07/832607/8001861.2.jpg
8,67 10 1 757 ocen
gatunekRPG
32
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945.2.jpg
8,67 10 10 747 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,67 10 14 227 ocen
gatunekRTS
34
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,67 10 8 641 ocen
gatunekRPG
35
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,66 10 10 305 ocen
gatunekRPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/8084412.2.jpg

8,66 10 25 757 ocen
gatunekRPG
37
https://fwcdn.pl/fpo/71/26/617126/7802307.2.jpg
8,65 10 1 091 ocen
gatunekRPG
38
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,63 10 15 394 oceny
gatunekRTS
39
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,62 10 9 295 ocen
gatunekRPG / Turowa
40
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,62 10 37 889 ocen
gatunekRPG
41
https://fwcdn.pl/fpo/42/28/744228/7693714.2.jpg
8,60 10 3 230 ocen
gatunekRPG
42
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,60 10 9 168 ocen
gatunekRTS
43
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
44
https://fwcdn.pl/fpo/29/24/612924/7502542.2.jpg
8,59 10 3 052 oceny
gatunekRTS
45
https://fwcdn.pl/fpo/60/82/856082/7993260.2.jpg
8,58 10 2 867 ocen
46
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,58 10 5 641 ocen
gatunekPrzygodowa
47
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734.2.jpg
8,57 10 39 069 ocen
gatunekRPG
48
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,57 10 17 941 ocen
gatunekPrzygodowa
49
https://fwcdn.pl/fpo/95/52/679552/7754009.2.jpg

Shin Megami Tensei: Persona 5

8,57 10 926 ocen
gatunekRPG
50
https://fwcdn.pl/fpo/52/01/715201/7628117.2.jpg

Mass Effect 3: Citadel

8,56 10 1 532 oceny
gatunekRPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,56 10 33 071 ocen
gatunekRPG
52
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,56 10 13 972 oceny
gatunekFPP / Logiczna
53
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,55 10 5 301 ocen
gatunekMMORPG
54
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 47 609 ocen
gatunekTPP / Akcja
55
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,55 10 12 964 oceny
gatunekFPS
56
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874.2.jpg
8,54 10 4 020 ocen
gatunekPrzygodowa
57
https://fwcdn.pl/fpo/29/25/612925/7704289.2.jpg
8,52 10 1 401 ocen
gatunekRTS
58
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,52 10 15 426 ocen
gatunekRPG
59
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,51 10 31 187 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
60
https://fwcdn.pl/fpo/21/82/662182/7823651.2.jpg
8,51 10 2 103 oceny
61
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,50 10 3 383 oceny
62
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,50 10 7 081 ocen
gatunekRTS
63
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,49 10 4 067 ocen
64
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/8065999.2.jpg
8,49 10 1 253 oceny
65
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385.2.jpg
8,48 10 2 334 oceny
gatunekRPG
66
https://fwcdn.pl/fpo/44/02/784402/7894939.2.jpg
8,48 10 1 319 ocen
67
https://fwcdn.pl/fpo/43/06/10014306/8038057.2.jpg
8,46 10 861 ocen
68
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 23 521 ocen
gatunekTPS
69
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,45 10 4 321 ocen
gatunekRPG
70
https://fwcdn.pl/fpo/24/76/612476/7607120.2.jpg

Baldur's Gate: Tales of the Sword Coast

8,45 10 3 720 ocen
gatunekRPG
71
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,45 10 16 716 ocen
gatunekPrzygodowa
72
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/8084278.2.jpg
8,44 10 7 446 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
73
https://fwcdn.pl/fpo/35/37/643537/7526397.2.jpg
8,44 10 3 305 ocen
gatunekPrzygodowa
74
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,44 10 9 446 ocen
gatunekRTS
75
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,43 10 10 159 ocen
gatunekFPS
76
https://fwcdn.pl/fpo/65/13/816513/7984499.2.jpg

8,43 10 1 595 ocen
gatunekRPG
77
https://fwcdn.pl/fpo/41/98/684198/7555599.2.jpg

Civilization V: Brave New World

8,42 10 2 097 ocen
gatunekStrategia / Turowa
78
https://fwcdn.pl/fpo/91/06/809106/7864748.2.jpg

Biohazard RE:2

8,41 10 3 442 oceny
79
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,41 10 5 074 oceny
gatunekFPS
80
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 37 062 oceny
gatunekTPP / Akcja
81
https://fwcdn.pl/fpo/52/62/615262/7580985.2.jpg
8,40 10 920 ocen
gatunekStrategia / Turowa
82
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,39 10 15 279 ocen
gatunekTPP / Akcja
83
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,39 10 18 921 ocen
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/82/44/608244/7685736.2.jpg
8,38 10 2 686 ocen
gatunekRTS
85
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/614099/7712543.2.jpg
8,38 10 2 642 oceny
gatunekRTS
86
https://fwcdn.pl/fpo/91/11/809111/7858686.2.jpg
8,38 10 1 534 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
87
https://fwcdn.pl/fpo/82/43/608243/7686186.2.jpg
8,36 10 2 137 ocen
gatunekRTS
88
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 10 063 oceny
89
https://fwcdn.pl/fpo/11/46/611146/7356749.2.jpg
90
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,36 10 24 531 ocen
gatunekFPS
91
https://fwcdn.pl/fpo/45/62/764562/7805057.2.jpg
8,36 10 1 833 oceny
gatunekSymulator
92
https://fwcdn.pl/fpo/84/23/758423/7867492.2.jpg
8,35 10 1 148 ocen
gatunekRPG
93
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,35 10 8 919 ocen
gatunekPrzygodowa
94
https://fwcdn.pl/fpo/71/01/607101/7544439.2.jpg

Fainaru fantajî IX

8,35 10 1 386 ocen
gatunekRPG
95
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,34 10 22 503 oceny
gatunekFPS
96
https://fwcdn.pl/fpo/22/28/612228/7560387.2.jpg
8,34 10 1 107 ocen
97
https://fwcdn.pl/fpo/18/33/631833/7400807.2.jpg
8,34 10 2 118 ocen
gatunekMenedżer
98
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,34 10 23 081 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
99
https://fwcdn.pl/fpo/46/37/744637/7774448.2.jpg
8,34 10 1 689 ocen
gatunekTPP / Akcja
100
https://fwcdn.pl/fpo/60/63/616063/7714445.2.jpg
8,33 10 1 137 ocen
gatunekRTS
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO