Aleksander - okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day
1h 21m
Mały chłopiec budzi się z gumą do żucia we włosach, co zwiastuje najgorszy dzień w jego życiu.