Kontekst rasowy w Ameryce ukazany przez pryzmat najgłośniejszych wydarzeń z najnowszej historii sportu.