Signe i Thomas tworzą niezdrowy związek. Sytuacja pogarsza się, gdy jedno z nich osiąga artystyczny sukces.