Cztery Gwiazdki

Four Christmases
1 godz. 28 min.
Para usiłuje odwiedzić każdego z czwórki swoich rozwiedzionych rodziców w dzień Bożego Narodzenia.