Mężczyzna opuszcza zakład dla psychicznie chorych. W odziedziczonej przez niego rezydencji dzieją się niepokojące zdarzenia.