Pomimo przeciwności losu bokser stara się powrócić na szczyt i odzyskać dobre imię.