Trzy pokolenia rodziny Collinsów spotykają się na pogrzebie seniora rodu. Nie mija wiele czasu, gdy odżywają stare konflikty.