Zwiastun nr 1 2017

produkcja

Podczas I wojny światowej amerykańska pielęgniarka jedzie do Turcji, gdzie zakochuje się w otomańskim oficerze.