Ewolucja

Evolution
1h 37m
Trzy pokolenia pewnej rodziny, niezdolnej do przepracowania swojej przeszłości, od surrealistycznej pamięci II wojny światowej po współczesny Berlin.