Garfield 2

Garfield: A Tail of Two Kitties
1h 18m
Garfield wyrusza wraz z Jonem w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie omyłkowo zostaje wzięty za spadkobiercę ogromnego majątku.