Gliniarz w przedszkolu 2

Kindergarten Cop 2
1 godz. 40 min.
Agent FBI zatrudnia się w szkole jako przedszkolanka, aby odzyskać skradzione dane.