Zwiastun nr 1 2012

produkcja

Dziecięca zabawa wojenna przybiera niebezpieczny obrót, gdy wśród jej uczestników pojawia się zazdrość i zdrada.