Grupa osób uzależnionych uczęszcza wspólnie na terapię aby uniknąć więzienia. Pogrążają się w chaosie gdy na Ziemi rozpoczyna się inwazja obcych.