Zwiastun nr 1 2016

gatunek

Grupa osób uzależnionych uczęszcza wspólnie na terapię aby uniknąć więzienia. Pogrążają się w chaosie gdy na Ziemi rozpoczyna się inwazja obcych.