Jeremías

El Jeremías
1h 35m
Ośmioletni chłopiec z ubogiej rodziny zostaje uznany za geniusza. Bliscy chcą pokierować jego przyszłością tak, by osiągnąć jak największe korzyści dla siebie.